Szkolenie podstawowe

Certyfikowane szkolenie z mediacji – podstawowe. 40 godzin dydaktycznych. 

Miejsce szkolenia: on-line
Termin: I cz. 20-21.06.2020 / II cz. 27-28.06.2020
Cena: 1400 zł brutto

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Głównym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie uczestników do zawodu mediatora. Zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane także na wielu innych płaszczyznach.

  • Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.
  • Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)
  • Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie poprowadzą dla Państwa:

  • Mediator/Prezes Polskiego Centrum Mediacji O/Wrocław
  • Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu