szkolenie podstawowe

Certyfikowane szkolenie z mediacji – podstawowe. 40 godzin dydaktycznych 

Miejsce szkolenia: Wrocław / on-line
Termin: I cz. 16-17.03.2024 on-line /

II cz. 13-14.04.2024 stacjonarnie

Cena: 1420 zł brutto.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Głównym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie uczestników do zawodu mediatora. Zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane także na wielu innych płaszczyznach.

  • Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, z dnia 23 marca 2023r
  • Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)
  • Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Zakres tematyczny szkolenia:

– Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna

– Podstawowe techniki komunikacyjne wykorzystywane w mediacji

– Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

– Negocjacje – elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia

– Przebieg i zasady mediacji

– Konstrukcja monologu mediatora

– Rola mediatora, specyfika, prawa i obowiązki mediatora

– Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania

– Zagadnienia etyki zawodowej mediatora

– Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości

– Prowadzenie dokumentacji

– Uregulowania prawne

– Symulacje mediacyjne

– Konsultacje mediacyjne

Szkolenie poprowadzą dla Państwa:

  • Mediator / prawnik Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska
  • Mediator Katarzyna Klimek
  • Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu XIII Wydz. Cywilny Rodzinny Katarzyna Ponikowska