szkolenie podstawowe

Certyfikowane szkolenie z mediacji – podstawowe. 40 godzin dydaktycznych 

Miejsce szkolenia: on-line
Termin: I cz. 20-21.05.2023 / II cz. 27-28.05.2023
Cena: 1720 zł brutto.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Głównym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie uczestników do zawodu mediatora. Zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane także na wielu innych płaszczyznach.

  • Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.
  • Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)
  • Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Zakres tematyczny szkolenia:

– Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna

– Podstawowe techniki komunikacyjne wykorzystywane w mediacji

– Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

– Negocjacje – elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia

– Przebieg i zasady mediacji

– Konstrukcja monologu mediatora

– Rola mediatora, specyfika, prawa i obowiązki mediatora

– Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania

– Zagadnienia etyki zawodowej mediatora

– Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości

– Prowadzenie dokumentacji

– Uregulowania prawne

– Symulacje mediacyjne

– Konsultacje mediacyjne

Szkolenie poprowadzą dla Państwa:

  • Mediator / prawnik Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska
  • Mediator / psycholog Anna Wojtasik
  • Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu XIII Wydz. Cywily Rodzinny
  • Sędzia Sądu Okręgowego VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych