Szkolenia dla rady pedagogicznej, rady rodziców, nauczycieli, uczniów

Celem szkoleń jest nabycie wiedzy na temat wykorzystania mediacji do rozwiązywania konfliktów w szkole oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Wykorzystujemy w szkoleniach metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalają na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Zapraszamy szkoły do zapoznania się ze szczegółową ofertą tel. 601 977 563.