Administrator danych osobowych

Informujemy że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych (w tym danych kontaktowych, takich jak imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) jest Ośrodek Szkoleń Prawnych Mediacja i Edukacja – OSPMiE, z siedzibą we Wrocławiu, ul.Poleska 43/58, 51-354 Wrocław, mediacja-edukacja@wp.pl, tel. 661 911 102. Obowiązki administratora pełni właściciel OSPMiE.

Cel przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wyrażona przez wysłanie formularza kontaktowego, napisanie e-maila, lub inna formę kontaktu.

Podane przez Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji szkoleń, oraz innych, jak późniejszej weryfikacji, w celach informacyjno-marketingowych n/t działalności OSPME, o ile wyrażą Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy nie będziemy mogli zrealizować usługi szkoleniowej, i będzie to równoznaczne z rezygnacji Państwa ze szkolenia.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odbywania szkolenia, a po jego zakończeniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach późniejszej weryfikacji certyfikacji dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Odbiorcami danych mogą być trenerzy i osoby prowadzące szkolenie i przeprowadzające proces certyfikacji, podwykonawcy świadczący usługi dla administratora, jak biuro księgowo-rachunkowe, ew.firmy windykacyjne.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z administratorem danych.

Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.