Witaj na stronie ośrodka Mediacja-Edukacja

Ośrodek powstał z myślą o wszystkich tych którzy są zainteresowani zawodem mediatora, pozyskaniem nowych kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy prawnej, oraz pragną polepszyć relacje i komunikację w swoim otoczeniu. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji w środowisku szkolnym, propagując ideę mediacji szkolnych i rówieśniczych. W myśl zasady że to nie konflikty są złe same w sobie, ale sposób ich rozwiązywania.

W strukturze firmy funkcjonują dwie wzajemnie uzupełniające i wspierające się działalności: usługowa i szkoleniowa.

„Szczęście nie jest dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś co każdy musi wypracować dla samego siebie” – Erich Fromm

Zapoznaj się z Naszą ofertą szkoleń

Zdobądź zawód mediatora

Szkolenia podstawowe przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora. Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych. Specjalistyczne szkolenie z zakresu wykorzystania mediacji w szkole.

Szkolenie specjalistyczne z mediacji

Szkolenie dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy o skutecznej, taniej i szybkiej metodzie rozwiązywania sporów, opartej na dobrowolności i poufności.

Szkolenia prawne

Nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówienia, ciągłe nerwy i stałe poczucie zaszczucia to jedne z najczęstszych oznak mobbingu. Zjawisko to, wciąż mało znane w Polsce, może objawiać się na wiele sposobów.

Oferta dla szkół

Mediacje szkolne i rówieśnicze. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej, Rady rodziców, nauczycieli, uczniów. Celem szkoleń jest nabycie wiedzy na temat wykorzystania mediacji do rozwiązywania konfliktów w szkole oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora…